BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Popis

Služby bezpečnostného technika zabezpečujeme v súlade so Zákonom o BOZP č. 124/2006 Z. z.​ a vyhláškou č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti. Poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti BOZP a vypracujeme pre vás všetky potrebné dokumenty ​v rámci celého Slovenska.

Lokality dostupnosti

Bez lokalít

Recenzie

Službu ponúka

MIKUŠ SECURITY, S. R. O.

Podnikateľ - platca DPH

jan@mikus-security.sk

Všetky služby