Popis

vedenie peňažného denníka vedenie pokladničnej knihy vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov vedenie evidencie majetku vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie vedenie ostatných účtovných kníh mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta spracovanie ročnej účtovnej závierky odoslanie daňového priznania na daňový úrad rekonštrukcia účtovníctva – vypracovanie hodnotiacej správy, v ktorej upozorníme klienta na chyby a nesprávne postupy účtovania

Lokality dostupnosti

Obce

Trenčín

Recenzie

Službu ponúka

AreKont s.r.o.
AreKont s.r.o.

Podnikateľ - platca DPH

arekont@arekont.sk

Všetky služby