Odborná likvidácia azbestu

Popis

Zabezpečujeme kompletnú demontáž a likvidáciu azbestového materiálu, ako sú napr. – staré eternitové, azbestocementové strechy na priemyselných budovách, rodinných domoch, – strechy a opláštenia priemyselných budov a stavieb a technologických celkov, boletické panely – staré vodovodné potrubia, komíny, oplotenia – a iné Služba spočíva v obhliadke stavby, vypracovaní plánu prác a zabezpečení potrebných povolení k demontáži na príslušnych RÚVZ a OÚŽP, a samotnej demontáži azbestových materiálov. Odstraňovanie azbestu vykonáva iba skúsený, odborne spôsobilý personál na základe zákonom stanoveného postupu a prebieha za prísnych bezpečnostných opatrení. Odstránený a zastabilizovaný azbestový odpad je následne prepravený na skládku nebezpečného odpadu v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Naše služby zabezpečujeme na celom území SR, prevažne však v regiónoch západného a stredného Slovenska. Cena sa odvíja od typu materiálu, stavby, lokality, spôsobu odstraňovania a odstraňovaného množstva (plochy v m2). Bližšie informácie Vám radi poskytneme www.enviring.sk

Lokality dostupnosti

Bez lokalít

Recenzie

Službu ponúka

ENVIRING s.r.o.
ENVIRING s.r.o.

Podnikateľ - platca DPH

info@enviring.sk

Všetky služby