Popis

spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov o ich oprávnenosti z daňového hľadiska vedenie hlavnej knihy vedenie analytickej evidencie vedenie účtovného denníka evidencia pohľadávok a záväzkov evidencia majetku vedenie pokladničnej knihy evidencia DPH, podklad pre daňové priznanie k DPH mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta vyhotovenie ročnej účtovnej závierky vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb kontrola účtovníctva odoslanie uzávierky a daňového priznania na daňový úrad

Lokality dostupnosti

Obce

Trenčín

Recenzie

Službu ponúka

AreKont s.r.o.
AreKont s.r.o.

Podnikateľ - platca DPH

arekont@arekont.sk

Všetky služby