Servis VZV a paletových vozíkov

Servis VZV a paletových vozíkov

Popis

Servisní technici firmy SERVIS VZV SABO okamžite zasiahnu aj na vašom pracovisku za pomoci mobilnej dielne vybavenej potrebným náradím a náhradnými dielmi. Priamo pri prvom výjazde je zaznamenaná 90 % – ná úspešnosť okamžitého odstránenia závady. Kvalifikovaný zásah predlžuje životnosť vozíkov Servis vysokozdvižných vozíkov vykonávajú len kvalifikovaní, vyškolení pracovníci, ktorí majú špeciálne oprávnenia na túto činnosť a sú pravidelne doškoľovaní. Servisný technik dokáže rýchlo určiť závadu a presne špecifikovať potrebný náhradný diel lepšie, ako domáci majster. Neodborný zásah do vo vozíka môže spôsobiť značné škody, jediné nesprávne zvolené tesnenie v hodnote pár korún môže spôsobiť tisíckorunové straty. Generálne opravy (GO) -Generálne opravy rozdelíme podľa želania zákazníka na čiastkové GO motora, GO prevodovky, GO hydrauliky alebo kompletné GO VZV. -Vypracujeme cenovú ponuku na každú opravu osobitne. -VZV od nás odchádza po GO ako nový, dokonca s novým náterom a bezpečnostnými nálepkami podľa predpisov a noriem s novo vystaveným technickým preukazom. -Záruky na generálne opravy sú 3-6 mesiacov.

Lokality dostupnosti

Obce

Nitra

Recenzie

Službu ponúka

Servis VZV Sabo s.r.o.

Podnikateľ - platca DPH

office@servisvzvsabo.sk

Všetky služby