Spracovanie dát, analýza, mining a reporting, OCR

Popis

► Zhromažďovanie a spracovanie údajov zo všetkých zdrojov a formátov ► Databáza zákazníkov v CRM a ERP ► Spracovanie údajov - zoznamy, tabuľky, databázy, texty, obrázky, videá ► Optické rozpoznávanie textu ► Vizualizácia údajov - grafy, štatistiky, prezentácie ► Formuláre ► Hromadná korešpondencia, etikety na obálky ► Poradenstvo

Lokality dostupnosti

Bez lokalít

Recenzie

Službu ponúka

SVIDES s.r.o.

Podnikateľ - platca DPH

svides@svides.eu

Všetky služby