Štatistická analýza dát v PYTHONE , R alebo stata

Štatistická analýza dát v PYTHONE , R alebo stata

Popis

Ako absolvent data science mám bohaté skúsenosti s machine learning a analýzou údajov v programovacom jazyku r a stata, ako aj v pythone. V rstudio/state poskytujem nasledovné služby: -prieskumná analýza dát EDA v RStudio -analýza dát v deskriptívnej a štatistickej na RStudio -vizualizácie dát v r (grafy, mapy) -linear modeling / logistics regression analysis in r -cluster analysis (k-means & hierarchical clustering) in r -decision trees, random forest and CART modeling and prediction in r -ANOVA test (analysis of variance) in r programming -KNN -Neural Networks -analýza sezónnych/nesezónnych údajov -predikcie -arima Models -association Rule mining in r Vopred ma kontaktujete a určite prídeme na riešenie každého problému :)) Inštrukcie: -zozbierané dáta v Exceli, SPSS alebo v inom programe. -popísanie Vášho problému Tak nečakajte a poďme do toho! :)) Peter

Lokality dostupnosti

Bez lokalít

Recenzie

Službu ponúka

Peter Straka

Osoba

advert.ad16@gmail.com

Všetky služby