SBS - strážna služba

Popis

Strážna služba: – ochrana majetku na verejne prístupnom mieste – ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste – ochrana osoby – ochrana majetku a osoby pri preprave – ochrana prepravy majetku a osoby – zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb – prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému prevádzkovanie ich častí – vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta – vypracovanie plánu ochrany Zabezpečenie komplexného režimu ochrany: – evidencia a kontrola pohybu osôb i vozidiel – zabraňovanie neoprávneného vstupu osôb do areálu obstarávateľa – evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov – pochôdzková činnosť vykonávaná pre vizuálnu a fyzickú kontrolu určených priestorov – preventívna protipožiarna kontrola určených priestorov, hnuteľného a nehnuteľného majetku – kontrola odstavenia jednotlivých častí objektov – uzamknutie objektov po pracovnej dobe

Lokality dostupnosti

Bez lokalít

Recenzie

Službu ponúka

MIKUŠ SECURITY, S. R. O.

Podnikateľ - platca DPH

jan@mikus-security.sk

Všetky služby