Úradné a neúradné preklady vo všetkých jazykoch

Popis

Sme prekladateľská agentúra od roku 2007. Poskytujeme profesionálne úradné a neúradné preklady vo všetkých svetových jazykoch. Preklady zmlúv, úradné preklady, technické, medicínske - lekárske správy, lokalizácie, marketingové preklady, preklady webových stránok, technických preukazov k dovezeným automobilom. Návody, manuály, diplomy, certifikáty, sobášne listy, rodné listy, patenty, životopis, rozhodnutia zo súdov, výpisy z obchodného a živnostenského registra, register trestov, PR články, apostily. Tlmočenie konferencií, seminárov, obchodných stretnutí. Jazykové korektúry textov v slovenčine aj v cudzom jazyku: anglický, nemecký, holandský, ruský, srbský, taliansky, čínsky, maďarský, chorvátsky, ukrajinský, francúzsky, poľský, španielsky, taliansky, holandský a iné jazyky.

Lokality dostupnosti

Obce

Bratislava

Recenzie

Službu ponúka

NRV Translation - preklady a tlmočenie
NRV Translation - preklady a tlmočenie

Podnikateľ - platca DPH

nrv@nrv.sk

Všetky služby