Vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd

Popis

mesačné spracovanie miezd vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad ročné zúčtovanie dane z príjmu vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov vedenie mzdových listov vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Sociálnej a zdravotnej poisťovni vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné doručenie na daňový úrad ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zrazených preddavkoch a podklady pre Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia mzdové listy evidenčné listy dôchodkového poistenia zápočtové listy

Lokality dostupnosti

Obce

Trenčín

Recenzie

Službu ponúka

AreKont s.r.o.
AreKont s.r.o.

Podnikateľ - platca DPH

arekont@arekont.sk

Všetky služby