znalecké posudky a expertízy v stavebníctve

znalecké posudky a expertízy v stavebníctve

Popis

znalecké posudky, odborné posudky, expertízy v stavebníctve, ohodnocovanie stavieb a pozemkov pre záložné právo (úvery), exekúcie, prevody vlastníctva, vklad majetku do obchodnej spoločnosti, dedičstvá, ..... Predovšetkým v lokalite okresov Košíc a Prešova.

Lokality dostupnosti

Bez lokalít

Recenzie

Službu ponúka

Ing. Jozef Murin - REAL SERVIS

Podnikateľ - platca DPH

murin.znalec@gmail.com

Všetky služby